Museum

De kloosterkapel van de Zusters van Maria

Einde 1824 werd in het leegstaande kasteel van de heerlijkheid Nederbrakel een spinschool gestart. Deze zou uitgroeien tot een congregatie van zusters en een meisjespensionaat. In de periode 1928-1930 werd een nieuwe kapel gebouwd omdat de oude kapel, die dateerde van omstreeks 1850, veel te klein geworden was. Het werd een schitterend voorbeeld van de 20ste eeuwse architectuur met grote herkenbaarheid als constructie, ontworpen door de Brusselse architect Jo De Bouver. Architecturaal is het gebouw zowel binnen als buiten uitgevoerd in een strakke art-decostijl en toch zijn er enkele klassieke, gotische, elementen in aangebracht. Een kapel, gebouwd in de burgerlijke bouwstijl is een grote zeldzaamheid. Religieuze gebouwen werden traditioneel in neogotiek gebouwd. Het is dank zij E.H. Bruggeman, de toenmalige geestelijke directeur van de Zusters van Maria, die een grote bewondering had voor de art-deco, dat de kapel in die stijl werd opgetrokken. De zusters hebben het echter altijd moeilijk gehad met de sobere stijl van hun kapel. Aanvankelijk waren de glasramen ook in een sobere art-decostijl maar op 10 mei 1940 vielen verschillende bommen op het terrein en werden, naast een aantal dodelijke slachtoffers, alle glasramen van de kapel vernield.

In 1950 werden ze vervangen door prachtige brandglasramen, vervaardigd door het atelier van L. Hubrecht uit Sint-Kruis-Brugge. De sobere art-decostijl werd hierbij verlaten. De weliswaar prachtige brandglasramen stellen, in de winterkapel, de symbolen van de Litanie van Onze-Lieve-Vrouw voor: van rechts naar links: stoel der wijsheid – gulden roos -ivoren toren – ark van het verbond – poort des hemels en morgenster. De glasramen in de kapel stellen de deugden voor: de goddelijke, kardinale en kloosterdeugden en de kloostergeloften.

Hernieuwing van het contract voor het medisch materiaal in het museum.

Op zondag 30 januari 2022 werd het nieuwe werkjaar geopend in het Gemeentelijk Medisch Historisch Museum Hieremias Triverius Brachelius. Ook in het komende jaar is het museum elke laatste zondag van de maand open voor het publiek (behalve in december). Als naar gewoonte is er een gratis gidsbeurt om 15 uur, maar dat kan ook om 14 of 16 uur na afspraak. Reserveren mag maar is niet meer vereist. Bezoeken van groepen gebeuren na afspraak en kunnen ook doorheen de week.

Het gemeentelijk museum werd in februari 2015 opgericht en gaat aldus het achtste jaar in. Dokter Wilfried Cornette, chirurg en gewezen spoedarts van het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem beschikte over een fenomenale verzameling medisch materiaal. Zijn rondreizende tentoonstelling was te bezichtigen in universiteiten van binnen- en buitenland en in het Triveriusjaar 2004 was ook een deel te zien in Opbrakel in het Sint-Franciscustehuis. In 2014 was dokter Cornette op zoek naar een ruimte om zijn collectie permanent tentoon te stellen. Die ruimte werd gevonden in de kapel van de Zusters van Maria in Brakel. De merkwaardige collectie is opgesteld in een heel bijzonder gebouw en het bleek een ideale combinatie te zijn want door de soberheid van de Art-Decokapel komt de collectie maximaal tot zijn recht. In februari 2015 werd het Gemeentelijk museum opgericht en Wilfried Cornette was bijzonder gelukkig met dat museum en met de presentatie van zijn collectie. Zijn rusteloze natuur kwam tot rust toen hij zag dat zijn levenswerk in goede handen was. Hij overleed op 11 juni 2018 op 77-jarige leeftijd.

De erfgenamen gaven een paar jaar geleden zijn medische bibliotheek aan het museum en vorig jaar werden nog eens acht toestellen uit zijn verzameling toegevoegd aan de collectie en opgesteld in het museum. Ze stonden al die tijd in een depot van stad Zottegem. De medische bibliotheek werd vorig jaar ook aangevuld met boeken uit de verzameling van de familie Christiaens, waaronder zelfs lijvige boeken in handschrift, van dokter Thuysbaert en van dokter Leo Gommé. De museumbibliotheek omvat thans meer dan 500 boeken van de 16de tot de 20ste eeuw en ze zijn nagenoeg allemaal ter beschikking voor medisch-historisch onderzoek.

De erfgenamen van dokter Cornette wensen de verzameling verder ter beschikking te stellen van het museum. Daartoe werd een nieuw contract opgesteld dat op 30 januari 2022 plechtig werd ondertekend tijdens een korte plechtigheid. In 2015 was er een contract tussen Wilfried Cornette en de gemeente Brakel en dat moest hernieuwd worden met de erfgenamen van dokter Cornette. In overleg met het college werd dit nieuwe contract overgenomen door de Orde en de GHK Triverius. Het is logisch dat het in handen is van de uitbaters. Na toespraken van Lieven Bauwens, voorzitter van de vzw en de Orde, en Ludwig De Temmerman, voorzitter van de Geschied- en Heemkundige kring, die hulde brachten aan de nagedachtenis van Wilfried Cornette, sprak Karen Cornette namens de familie haar dank uit aan de verenigingen die een dergelijk mooi museum hebben uitgebouwd, waarbij de collectie van haar vader maximaal tot zijn recht komt. Wegens de geldende coronamaatregelen werden enkel de bestuursleden van de vzw Museumkapel Triverius, die het beheer van het beschermde gebouw op zich gaat nemen, de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius en de Orde van Triverius uitgenodigd. De uitbating van het museum gebeurt door de vrijwilligers van die verenigingen.

%d bloggers liken dit: